En l’actualitat les malalties cardiovasculars són el gran repte pel segle XXI. Les principals causes són: l’obesitat, la hipertensió arterial, la diabetis, l’excés de colesterol LDL (colesterol dolent), el dèficit de colesterol HDL (colesterol bo), el tabaquisme i el sedentarisme; causes que són modificables, versus la resta de factors que no són modificables com són: l’edat, el sexe, la menopausa i els antecedents.

La presència d’hipertensió arterial, diabetis tipus 2 i l’hàbit tabàquic augmenten en un 50% el risc de patir malalties cardiovasculars. Així mateix, si afegim a aquests factors de risc la dislipèmia (colesterol LDL “colesterol dolent” elevat i colesterol HDL “colesterol bo” baix), el risc augmenta en un 70% i en un 80% si a més a més tenim obesitat.

 

Per disminuir el risc de malaltia cardiovascular podem actuar enfront els factors modificables, per tant, s’aconsella:

  • L’abstenció tabàquica.
  • Aconseguir uns nivells òptims de colesterol LDL i HDL, i de triglicèrids.
  • Tensió arterial inferior a 140/90 mmHg.
  • Glucosa en sang inferior a 100 mg/dL.
  • Realitzar activitat física i controlar el pes.

 

En quan a la dieta, és important controlar el consum de greixos, especialment els d’origen animal, els quals haurem de reduir. Els fitoesterols, són uns compostos que competeixen amb l’absorció de colesterol i per tant, aconsegueixen reduir en un 10% el colesterol de l’organisme. Es troben bàsicament en alguns preparats làctics, però cal tenir en compte que s’aconsella una ingesta màxima de 3 g/dia de fitoesterols, doncs ingestes superiors no tenen efecte.

 

Dra. Roser Martí i Cid
Dipl. Nutrició Humana i Dietètica
Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments