El meló és una de les fruites més refrescants de l’estiu. És una fruita rica amb aigua i amb vitamines C, B6, B1 i folats, en minerals com el potassi, el ferro i el magnesi.

El meló conté un 5.4 % menys de sucre que d’altres fruites i, a més a més, no conté greixos.

Per tant el meló té efectes importants ja que hidrata, mineralitza i alcalinitza l’organisme. A banda, però, també és diürètic i ajuda a lluitar contra el restrenyiment.

El meló està INDICAT en:

Afeccions urinàries: El consum de meló enriqueix la sang, i aporta vitamines i minerals que faciliten la tasca depuradora que duen a terme els ronyons. És una fruita molt recomanable per a totes aquelles persones que desitgin afavorir el treball dels ronyons, i especialment indicat per aquelles que pateixin molèsties com per exemple:

  • Insuficiència renal: Amb clars símptomes de retenció de líquids i miccions escasses o poc concentrades.
  • Càlculs renals i sorra: el meló és alcalinitzant, ajuda a augmentar la solubilitat de les sals àcides que formen els càlculs úrics, i en facilita la seva dissolució i eliminació.
  • Infeccions urinàries: el meló no és un antisèptic però el seu poder alcalinitzant a l’orina pot frenar la proliferació de gèrmens que causen infeccions urinàries.

Excés d’àcid úric: manifestat per artritis úrica i gota.

Restrenyiment crònic: A causa del poc treball intestinal.

Estats de deshidratació: per aquests estats que van acompanyats de pèrdua de minerals, tal com passa en les diarrees, la sudoració abundant o les crisis febrils. Encara que el meló tingui propietats laxants, es pot administrar sense problemes, ja que la seva fibra té doble acció (soluble i insoluble), en el cas de diarrees provocades per gastroenteritis.

Les persones a les que els resulta indigest el consum de meló, haurien de probar de prendre’l abans dels àpats o fora d’ells, ja que si s’ingereix després dels àpats, produeix una dilució dels sucs gàstrics i un estancament a l’estómac, fet que pot posar dificultats per digerir.

 

Dra. Roser Martí i Cid
Dipl. Nutrició Humana i Dietètica
Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments