En l’actualitat la principal funció de la nostra dieta és la d’aportar els nutrients necessaris per a satisfer les necessitats corporals i així mantenir un bon estat de salut. La ciència, però, avança cada cop més i les noves tecnologies s’apliquen a la indústria alimentària per tal de millorar els productes que consumim. Amb tots aquests avenços han aparegut els anomenats aliments funcionals; en els quals s’afegeix (o s’elimina) un o diversos ingredients de l’aliment,  els quals a banda d’aportar nutrients, també milloren algunes funcions del nostre organisme.

Aquests aliments funcionals són els que s’enriqueixen amb vitamines, minerals, omega-3, fibra o altres substàncies; uns exemples serien: la llet enriquida amb calci, els ous rics en omega-3, els iogurts, els sucs de fruites enriquits amb antioxidants…també es consideren aliments funcionals els productes en que s’extreu algun ingredient o es substitueix per un altre; per exemple la substitució del gluten en determinats productes per altres farines que siguin aptes per persones celíaques (intolerants al gluten).

És interessant esmentar que aquests aliments funcionals poden formar part de la dieta de qualsevol persona, encara que estan especialment indicats per a determinats grups de població com poden ser les persones amb:

-Necessitats nutricionals especials, per exemple les dones embarassades (aliments enriquits amb ferro i vitamina B9) i els nens (aliments enriquits amb calci, com per exemple algunes llets).

-En estats carencials (cereals enriquits amb ferro) o intoleràncies a determinats aliments (aliments aptes per celíacs o aptes per persones intolerants a la lactosa).

-En malalties cardiovasculars (làctics enriquits amb omega-3, peixos en conserva o ous rics amb omega-3, làctics amb fitoesterols), gastrointestinals (productes amb fibra), osteroporosi (productes làctics enriquits amb calci), diabetis (productes amb fibra o baixos amb sucres), entre d’altres.

-En persones de la 3a edat (productes bio per tal d’afavorir la regeneració de la flora intestinal, o productes rics amb calci).

“Cal tenir clar però, que els aliments funcionals junt amb una dieta equilibrada i un estil de vida saludable ens poden millorar la salut, tot i que no poden curar la malaltia”.

DRA. ROSER MARTÍ CID

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica Llicenciada en Ciència i  Tecnologia dels Aliments Màster en Nutrició i Metabolisme

Col·legiada CoDiNuCat: 000114