Cada any, al voltants del mes d’agost, se celebra la Setmana Mundial de la Lactància Materna, volent destacar l’alletament matern com la base d’una bona salut per a tota la vida, tant per als nadons com per a les mares. I és que la lactància materna proporciona de manera natural un aliment perfectament adaptat a les necessitats de cada nadó. Influeix de manera positiva en la salut de la mare i la del seu nadó. Tot i així cal tenir present que excepte quan hi hagi problemes molt específics, totes les dones poden donar el pit i totes les llets són bones. Si la lactància és a demanda i el nadó s’agafa bé, la mare produeix la quantitat de llet necessària.

La llet que la mare produeix durant els primers dies de postpart s’anomena “calostre”. És rica en immunoglobulines i té un color groguenc. Entre el tercer i cinquè dia arriba la llet de transició fins que, cap als deu o quinze dies, s’instaura la llet definitiva. Aquesta llet l’oferirem al nostre nadó almenys, i tal com recomana la OMS, durant els primers 6 mesos de vida, i a partir d’aquí, complementar la lactància materna amb la incorporació d’altres aliments.

Cal tenir clar que cada mare és un món, cada experiència és diferent, cada nadó és  diferent i que ens hem de guiar pel nostre instint. També tenir clar, que si podem, caldria oferir la lactància materna als nostres infants, degut a la multitud de beneficis que ens aporta tant per la mare com per al nadó i que tot seguit us presento:

Beneficis per a la mare

 • Psicoafectius
  • Afavoreix l’establiment del vincle entre la mare i el nadó.
  • Dona confiança i seguretat a la mare.
 • Biològics
  • Disminueix el sagnat postpart.
  • Contribueix a la recuperació del pes.
  • Disminueix el risc de càncer de mama.
 • Comoditat
  • La llet està preparada en tot moment, a la Tª adequada i no exigeix manipulació ni envasat.
 • Econòmics
  • Contribueix a l’estabilitat econòmica de la família.
  • Redueix les despeses en salut de la població.

Beneficis per al lactant

 • Nutritius
  • La llet materna conté tots els nutrients que el nounat necessita durant els primers 6 mesos de vida i és convenient oferir-la durant els dos primers anys o fins i tot durant més temps, fins que mare i nadó així ho decideixin.
  • La llet materna presenta diversos avantatges, ja que conté:
   • Les proteïnes i els greixos més adequats.
   • Més lactosa que altres llets.
   • Les vitamines, la quantitat de ferro i la quantitat d’aigua que l’infant necessita i la quantitat adequada de sal, calci i fosfats.
 • Immunològics
  • La llet materna està neta i no conté bacteris.
  • Posseeix anticossos contra moltes infeccions comunes.
  • Conté leucòcits que ajuden a lluitar contra les infeccions.
  • Inclou el factor bífid.
  • Porta lactoferrina.
  • És un factor de creixement epitelial.
 • Biològics
  • Afavoreix un creixement maxil·lofacial adequat i un desenvolupament psicomotor més bo.
 • Psicoafectius
  • El nadó rep contacte, escalfor i amor.
  • Moltes vegades, les incomoditats, els dubtes o les dificultats que puguin sorgir es poden solucionar demanant l’ajuda i l’assessorament de professionals, d’associacions i de grups de suport a la lactància materna.

 

RECORDEU… La lactància materna no és només un acte nutritiu sinó que és una acció que representa molt més; proporciona consol, tendresa, afecte i comunicació entre l’infant i la mare. Tot i així, la dona ha de poder decidir el tipus d’alletament (natural o amb llet adaptada) en funció de les seves circumstàncies i en cas que no s’opti per la lactància materna, ha de defugir, en tot moment, el sentiment de culpa.

 

Dra. Roser Martí Cid

Dietista-Nutricionista, Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments,

Màster en Nutrició i Metabolisme, Doctora en Nutrició i Metabolisme

Col·legiada CAT: 000114